Osvobození Plzně

KAPITOLA 7 – OSVOBOZENÍ PLZNĚ

Pod vlivem blízkosti amerických jednotek vypuklo v Plzni 5. května povstání. Lidé strhávali německé nápisy, přepadávali jednotlivé německé vojáky a odzbrojovali je.  Hned ráno strhli německou ceduli na kostele svatého Bartoloměje a vyvěsili československý, sovětský, americký a anglický prapor.

Povstalci pak v průběhu dne obsadili radnici, Škodovku i plzeňský vysílač a ustavili Revoluční národní výbor. Povstání se rychle rozšířilo na celý kraj a již 5. 5. 1945 byla většina větších měst v kraji osvobozena.

Vojáci 3. americké armády, jejíž součástí byl i 17. belgický střelecký  prapor, vjeli pod vedením generála George Smith Pattona do Plzně nad ránem 6. května. Někde se ještě střílelo, jinde už vojáky vítaly zástupy nadšených Plzeňanů.  Podívej se na dobové filmové dokumenty ze začátku května 1945 z Plzně, které nám nabízejí pohled do ulic a do okolí města, kde se vojáci pohybovali a kde tábořili.

 

 

 

Translate »