Osvobození Plzně

KAPITOLA 2 – BĚHEM VÁLKY

Němečtí nacionální socialisté chtěli ovládnout celý svět. Obětí se v letech 1938-1939 stalo i Československo. 15. března 1939 obsadila německá vojska české země a Hitler vyhlásil Protektorát Čechy a Morava.

Všichni obyvatelé Protektorátu museli pracovat pro vítězství Německé říše. Byly uzavřeny vysoké školy a mladí lidé byli posíláni na nucené práce. Odboj byl tvrdě postihován a trestán. Přesto mnoho českých vlastenců proti okupantům bojovalo.

Za svého největšího nepřítele a zároveň nepřítele lidstva nacionální socialisté považovali Židy. Ti byli posléze systematicky vyvražďováni ve vyhlazovacích koncentračních táborech (např. Osvětim). V průběhu druhé světové války zahynulo kolem 6 miliónů Židů, z českých zemí přibližně 280 tisíc. Stejně tak byli zlikvidováni čeští Romové. Celkově během druhé světové války zahynulo přes 70 miliónů lidí.

Zkus zodpovědět několik otázek o 2. světové válce:

KVÍZ 1

 

Další kvízy najdeš v rubrice Hry a kvízy.

Mnohem těžší, ale velmi zajímavé testy najdeš na webových stránkách fronta.cz.

Translate »